SKK CK

Historie oddílu

Již od 80.let se v Českém Krumlově cvičilo karate za přispění instruktorů, kteří sem byli ochotni cestovat z nedalekých Českých Budějovic. Jednalo se např. o pány Faktora, Měkutu, Lišku i Bílého. Pod jejich vedením vznikl klub, kde jako trenér působil Roman Mazanec, t.č. držitel 4. kyu. Tréninky probíhaly v tělocvičnách ZŠ Linecká, Tavírna, TGM a v tělocvičně Zvláštní školy v Č.Krumlově. V kádru karatistů v této době byli např. Jančúchová, Jančúch, Pahorecký, bratři Sedlákové, přistěhovavší se Hrdý a Kneifl. Závodní činnost byla mizivá díky nízkým technickým stupňům karatistů (max.6.kyu) a celkovému nedostatku příležitostí v regionu.

Na začátku 90. let došlo k odtržení skupiny karatistů kolem F. Hrdého. Tím začala éra samostatného oddílu Karate-do Č.Krumlov. Většina karatistů zůstala soustředěna kolem skupiny Mazanec, Pahorecký, Kneifl. Probíhaly pravidelné nábory, jichž se účastnilo velké množství mládeže. Stále to ale bylo víceméně laické cvičení, kde hlavním kritériem byla chuť cvičit.

V roce 1991 se v oddíle utvořil nový vedoucí tandem Kneifl - Foist, hlavně díky pracovní zaneprázdněnosti dosavadních trenérů Mazance a Pahoreckého. Okamžitě začala orientace na oddíl TJ karate Č.Budějovice, který vedl Jiří Faktor. Pravidelně 2x týdně se oba trenéři zúčastňovali tréninků TJ karate a od roku 1993 také regionálních soutěží. Od této doby se také datuje počátek spolupráce se St. Bílým, který se stal zkušebním komisařem klubu.

Odlišné pojetí tréninků vedlo nakonec k roztržce uvnitř klubu (šlo spíše o řadu nedorozumění, která se později vysvětlila). Členská základna se rozdělila na dvě skupiny a rok 1993 je tedy rokem vzniku dnešního Shotokan karate klubu.

První dva roky samostatného klubu se odehrávaly ve znamení úzké spolupráce s JčSKe (Jihočeský svaz karate), který v té době vedl ing. Hakl (3. DAN). Oddíl se účastnil závodů v regionu i republice, pořádal 1. kolo krajské ligy, rozrůstala se členská základna. V roce 1993 se hlavním DOJO stala tělocvična gymnázia, kde oddíl cvičí dodnes. Vyrostli zde dobří závodníci, např.krajští přeborníci Honsová, Peterková (Kneiflová), Jonáš, kata tým Soukup, Karták, Hanus (2. na MČR v kata tým) a další. Hlavním trenérem se stal Roman Kneifl, který je v této funkci dodnes.

onas.jpg, 14kB

V roce 1995 oslovil členy klubu pan Bílý s nabídkou vstupu do nově vznikající organizace tradičního karate - JKA Česká republika. Jeho nabídku oddíl akceptoval. Spolupráce se senseiem Stanislavem Bílým trvá do dnešních dnů.

Roman Kneifl

krumlov.png, 4,6kB

teniscentrum.gif, 3,2kB

shirokan.jpg, 17kB

tsunami.jpg, 20kB

kaplice.jpg, 32kB

bechyne.jpg, 7,0kB

tabor.jpg, 7,3kB

© Shotokan Karate Klub Český Krumlov 2011 - 2020